Bouwdossiers

In de gesloten parkeergebouwen moeten passende brandveiligheidsmaatregelen genomen worden. Hiervoor verwijzen we naar de ‘nieuwe richtlijnen voor parkeergarages HR 1632 N R3’.