CO-intoxicatie

Jaarlijks worden in België meer dan 1.000 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos, niet-irriterend gas dat verstikkend is doordat het de plaats van zuurstof in het bloed inneemt. Het heeft een giftige werking die je doorgaans niet of laattijdig waarneemt.

Hoe ontstaat CO(-vergiftiging)?
Belangrijke bronnen van CO in het dagelijks leven zijn de verbrandingsgassen van installaties voor de centrale verwarming en productie van warm water, maar ook uitlaatgassen van voertuigen en machines aangedreven door een verbrandingsmotor. Ook bij een brand kunnen erg hoge concentraties CO vrijkomen, vooral bij een smeulend vuur.

Het inademen van verbrandingsgassen gebeurt wanneer deze onvoldoende afgevoerd worden via een afvoerkanaal (bv. een schoorsteen), door een slecht gereinigde schoorsteen, bepaalde weersomstandigheden of door onvoldoende ventilatie in de woning. Ook een defect of slecht afgesteld verbrandingstoestel kan leiden tot een verhoogd CO-gehalte in de ruimte.


Symptomen
De eerste symptomen van CO-vergiftiging zijn: plotse vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Bij ernstige intoxicatie kunnen zwakte, verwardheid, bewusteloosheid, ademnood en hartstilstand gevolgd worden door coma en/of dood.

Vier pijlers
CO blijft de belangrijkste vorm van dodelijke vergiftiging in België. Daarom zetten we in op vier pijlers, telkens met duidelijke actiepunten op maat van iedereen en in elk huis inzetbaar.

 1. Controleer
  1. Laat je verwarmingstoestel enkel plaatsen door een erkend installateur.
  2. Zorg voor een jaarlijkse controle van het toestel en de afvoerkanalen.
  3. Controleer regelmatig de kleur van de vlam: blauw is goed, geel duidt op een slechte verbranding.
  4. Slaap best niet in een kamer waar een warmwatertoestel of een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum. Vermijd het gebruik in kleine ruimtes of als hoofdverwarming.
  5. Wees aandachtig voor uitlaatgassen van wagens in gesloten ruimtes.

 2. Ventileer
  1. Zorg voor voldoende natuurlijke toe- en afvoer van verse buitenlucht in huis.
  2. Garandeer continue ventilatie in ruimtes met een verwarmingstoestel.

 3. Alarmeer: een CO-melder die waarschuwt wanneer de koolstofmonoxide-concentratie op een bepaalde plaats te hoog is, kan slachtoffers voorkomen. Meer informatie over CO-melders vind je hier.

 4. Reageer
  1. Wees aandachtig voor de symptomen van CO-vergiftiging (bij meerdere personen in dezelfde ruimte): plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken.
  2. Reageer altijd bij het vermoeden van CO-vergiftiging en bel de hulpdiensten via 112.
  3. Evacueer: eigen veiligheid is prioritair. Zet ramen en deuren open, verlaat de ruimte en evacueer indien mogelijk slachtoffers naar buiten.