Wettelijke brandpreventie

De brandweer verleent brandpreventieadvies bij (bouw)vergunningen en evenementen. Ook toezichtstaken en wettelijke controles horen bij het takenpakket. De brandweer baseert zich hierbij op wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

Opgelet: het verlenen van een advies of het uitvoeren van een controle is niet gratis. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het retributiereglement.

Een vraag rond wettelijke brandpreventie? Contacteer dan onze dienst preventie via preventie@zonemidwest.be.