Digitaal Interventieplan

De brandweer gebruikt interventieplannen om een snelle en doelgerichte interventie mogelijk te maken. Deze plannen bevatten alle informatie over de site van de exploitant, de gebouwen en aanwezige risico's.

Als organisatie ben je verplicht om ten alle tijde een minimale hoeveelheid aan accurate informatie te voorzien zodat de brandweer haar opdracht kan uitvoeren. Vooral bij afwezigheid van het personeel op de site, zal het interventiedossier van jouw organisatie van groot belang zijn.

Digitaal interventieplatform (DIP)

Het digitaal interventieplatform (DIP) maakt het mogelijk om een interventieplan op te maken in één toepassing samen met het team interventieplannen van Zone Midwest. Zo ben je zeker dat de brandweer beschikt over de belangrijkste info.

Werd aan jouw organisatie gevraagd om een interventiedossier op te stellen? Dan kan je in het DIP het interventiedossier aanmaken in een standaardsjabloon van onze hulpverleningszone. Het team interventieplannen zal jouw dossier vervolgens controleren, afwerken en goedkeuren.
(!) Lever je de gevraagde gegevens en plannen correct aan, dan beschikt de brandweer over een handig dossier met grote meerwaarde, zoals dit fictief voorbeelddossier.

Om een interventiedossier in het DIP te kunnen ingeven, moet onze hulpverleningszone eerst jouw dossier opstarten en je toegang verlenen. Hou er rekening mee dat we aanvragen in volgorde van prioriteit behandelen, op basis van de aanwezige risico's.

In afwachting van de opstart van jouw dossier, kan je het beste bepaalde gegevens al verzamelen. Deze gegevens heb je later nodig voor jouw digitaal interventiedossier in het DIP. Raadpleeg daarom eens het overzicht van nodige basisgegevens.

Uitgebreide info over het DIP vind je in terug in onze handleiding en FAQ.

Nog vragen? Neem dan contact op met het team interventieplannen van Zone Midwest via interventieplan@zonemidwest.be.


De hulpverleningszone stelt dit platform gratis ter beschikking. Het opstarten van een digitaal dossier kost jou dus niets.