Protocollen gegevensverwerking

Protocollen inzake gegevensverwerking

De privacywet schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een overheidsinstantie naar een andere overheidsinstantie of naar een externe overheid een protocol moet worden opgemaakt. De betrokken partijen of verwerkingsverantwoordelijken leggen hierin enkele zaken vast m.b.t. hun samenwerking en het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit om aan te tonen dat aan de principes van de GDPR/AVG voldaan is.