Onderneem brandveilig

Kinderopvang

De regelgeving rond gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters is opgenomen in het 'Besluit van de Vlaamse Regering van 22 November 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters'. De specifieke brandveiligheidsnormen voor kinderopvang vind je terug in bijlage 1 van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013.

Toeristische logies

Het Vlaamse logiesdecreet bepaalt dat elke uitbater van een logies een brandveiligheidsattest in de lade moet hebben liggen. Meer info via de website van toerisme Vlaanderen.

Ouderenvoorzieningen

Voor de verschillende soorten ouderenvoorzieningen bestaan er specifieke brandveiligheidsvoorschriften. Meer informatie via de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.