Ministeriële Omzendbrief van 1 oktober 2014

Wat?

Deze Ministeriële Omzendbrief wijst op de opdracht van de hulpverleningszones om de continuïteit van de opdrachten inzake dringende geneeskundige hulp te verzekeren.

Deze opdracht, zoals vastgelegd in de Wet van 15 mei 2007, werd niet verder behandeld in het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014. Daartoe werd de Ministeriële Omzendbrief van 1 oktober 2014 betreffende de continuïteit van de opdrachten inzake dringende geneeskundige hulp bij de hulpverleningszones opgesteld.

In deze omzendbrief wordt bevestigd dat de opdracht betreffende dringende geneeskundige hulp een volwaardige wettelijke opdracht is van de Civiele Veiligheid en meer specifiek van de hulpverleningszones.