Wateroverlast

De brandweer verleent bijstand bij wateroverlast. Kan er iemand in gevaar zijn? Bel dan steeds 112. Gebruik het e-loket www.1722.be of bel het nummer 1722 wanneer er geen risico is op levensgevaar maar je de hulp van de brandweer nodig hebt.

Preventieve maatregelen

 • Houd je goten en greppels schoon en vrij.
 • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes,…
 • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes.
 • Voorzie laarzen, emmers en aftrekkers.
 • Bescherm je belangrijke papieren en je waardevolle voorwerpen tegen het water.
 • Zorg ervoor dat je weet waar je de gas en elektriciteit kan afsluiten.

Woon je in een overstromingsgevoelig gebied? Enkele tips om altijd voorbereid te zijn:

 • Koop preventief zandzakken of zakken met polymeerkorrels.
 • Schaf een dompelpomp aan en een lange afvoerslang.
 • Voorzie een systeem om je keldergat waterdicht af te dekken.
 • Sluit laaggelegen ruimtes aan op het rioolstelsel via een pomp. Beveilig je woning met een terugslagklep.

Tijdens de wateroverlast

Dreigt er water binnen te stromen in je woning of staat je woning reeds onder water?

 • Gebruik het e-loket www.1722.be of bel het nummer 1722 om de overstroming te melden.
 • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone
 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
 • Maak met behulp van zandzakken kleine dammen voor kelderopeningen en buitendeuren.
 • Neem tapijten weg en plaats je meubels op een veilige hoogte.
 • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar een veilige plek.
 • Sluit indien nodig de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af.
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.
 • Hou rekening met je huisdieren.
 • Fotografeer de overstroomde ruimtes. Na de overstroming neem je zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar.

Na de wateroverlast

 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook voldoende om de vochtigheid te doen weg trekken.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor jouw verzekeringsdossier.
 • Informeer je om te weten of het Rampenfonds kan tussenkomen.