Koninklijk Besluit van 19 december 2014

Wat?

Dit Koninklijk besluit bepaalt de opdrachten die aan de hulpverleningszones worden toegekend in het kader van preventie van brand en ontploffing.

Dit besluit werd opgesteld naar aanleiding van de wet van 15 mei 2007 die bepaalt dat de hulpverleningszone moet toezien op de toepassing van de reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing. Daarnaast schrijft deze wet ook voor dat er onder andere in het kader van bestrijding van brand en ontploffing een volledig proces moet bestaan van proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie.

5 opdrachten rond brandpreventie

Er worden vijf opdrachten omschreven die de zone moet uitvoeren betreffende brandpreventie.

  • het opstellen van een actieplan aangaande de brandpreventie;
  • het sensibiliseren;
  • het verlenen van advies;
  • het opstellen van een brandpreventieverslag na het uitoefenen van controle op de stukken van een dossier of na het uitvoeren van inspectie ter plaatse;
  • het meewerken aan het opstellen van voorafgaande interventieplannen