Koninklijk besluit van 25 april 2007

Dit besluit bepaalt 8 opdrachten die de hulpdiensten (= hulpverleningszones + Civiele Bescherming) gratis moeten uitvoeren:

  • de interventies om brand en ontploffing te bestrijden
  • de technische hulpverlening met als voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden
  • de interventies om rampen en catastrofen te bestrijden (uitgezonderd de afdekking met een zeil van een gebouw niet om mensen te beschermen)
  • de coƶrdinatie van de hulpverleningsoperaties
  • de internationale opdrachten van de Civiele Bescherming met uitzondering van de opdrachten om vervuiling te bestrijden
  • de drinkwaterbevoorrading aan de burger in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft
  • de waarschuwing aan de bevolking
  • de interventie naar aanleiding van een loos alarm (=het te goeder trouw verwittigen van de brandweer, terwijl een uitruk uiteindelijk niet nodig bleek). Een vals alarm (= kwaadwillig alarm) wordt wel in rekening gebracht.