Zonecollege

Wat doet het zonecollege?
Net zoals in een gemeente, werken ook de hulpverleningszones met een college. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse uitvoering van de besluiten genomen door de zoneraad.

De vergaderingen van het zonecollege zijn niet openbaar.

Wie zetelt er in het zonecollege?
In het college van Zone Midwest zetelen alle leden van de zoneraad.