Technische commissie

Wat doet de Technische Commissie?
De Technische Commissie is een officieel adviesorgaan. Deze commissie heeft adviesbevoegdheid over de operationele organisatie van de zone, bijvoorbeeld over het beleidsplan en het aankoopprogramma van materieel.

Wie zetelt er in de Technische Commissie?
De Technische Commissie is samengesteld uit:

  • de postoversten van de 17 posten
  • de zonecommandant
  • de domeinverantwoordelijken van de 4 directies (Risicobeheer - Operaties - Vorming - Materieel & logistiek)