Voorgeschiedenis

Gasramp in Gellingen
Op 30 juli 2004 vond de gasexplosie te Gellingen plaats, in het industriegebied van het Belgische plaatsje Gellingen (Frans: Ghislenghien), een deelgemeente van Aat (Ath), in de provincie Henegouwen.

Nadat er een gaslek was geconstateerd, kostte een zware ontploffing, die gepaard ging met een geweldige steekvlam, het leven van 24 mensen en raakten 112 personen gewond. Onder de dodelijke slachtoffers bevonden zich 5 brandweermensen.

De gemeentelijke werking van de brandweer werd onder de loep genomen. Uit de conclusies van het onderzoeksrapport en de Commissie Paulus volgde de aanbeveling om een hervorming van de werking van de volledige Civiele Veiligheid (= brandweer en civiele bescherming) door te voeren. Dit werd vastgelegd in de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.


Hervorming Civiele Veiligheid
De herstructurering van de brandweer kadert dus binnen de ruimere hervorming van de Civiele Veiligheid waarbij drie doelstellingen werden vooropgesteld:

  1. Een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking
  2. Het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners
  3. De professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van brandweer…


Huidige structuur
Op 1 januari 2015 ging de brandweer over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem bestaande uit 34 hulpverleningszones en de DBDMH (Brussel).

Als onderdeel van de Civiele Veiligheid, vallen de hulpverleningszones onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Meer info vind je op de website van de Civiele Veiligheid.