MISSIE, VISIE EN WAARDEN

Onze kernwaarden zijn collegialiteit, engagement, dienstbaarheid en collectieve deskundigheid.

Met als doel altijd paraat te staan om in nood daadkrachtig het verschil te maken en te beschermen wat dierbaar is.

En daarom zullen wij:

  • inzetten op preventie, sensibilisering, proactie en het verhogen van zelfredzaamheid;
  • inzetten op continue verbetering door te investeren in opleidingen, materieel en uitrusting;
  • altijd samenwerken als 1 team in een netwerk van posten;
  • altijd een lerende en transparante organisatie zijn waarbij communicatie, kameraadschap en positieve feedback centraal staan;
  • fysiek en mentaal sterk staan als individu binnen de groep.