Technische hulpverlening

Een andere belangrijke opdracht van de brandweer is het verlenen van bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen. Dit wordt ook wel technische hulpverlening genoemd.

Dit omvat een ruim gamma aan mogelijke opdrachten die een dringende interventie vereisen.
Afhankelijk van de aard van de interventie wordt een voertuigentrein samengesteld volgens het principe van snelste adequate hulp.

Enkele voorbeelden:

  • verkeersongeval met geknelde persoon / persoon gekneld in een machine / persoon onder brokstukken / CO-vergiftiging: 1 autopomp (uitgerust met het bevrijdingsmaterieel), 1 commandowagen
  • redding persoon op hoogte/diepte: 1 autopomp, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen
  • redding van drenkeling: 1 autopomp, 1 duikerswagen, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen
  • vrijmaken openbare weg na een verkeersongeval: 1 logistiek voertuig
  • breuk in een ondergrondse pijpleiding: 2 autopompen, 1 commandowagen
  • horizontale evacuatie van een persoon: 1 hoogtewerker
Brandweer Zone Midwest 0448