Incidenten gevaarlijke stoffen

Bij ongevallen met gevaarlijke en giftige stoffen, moet de brandweer deze stoffen eerst stabiliseren. Zone Midwest heeft multifunctionele autopompen die hiervoor zijn uitgerust.

Dergelijke interventies vereisen vaak een tussenkomst van een deskundige en behoren niet meer tot het basispakket van de brandweerman. Daarom investeert de zone in een gespecialiseerde opleiding van de brandweermannen tot gaspakdrager. In ondoordringbare pakken komen zij in actie. Ze dichten onder andere de lekken van tanks, dammen gevaarlijke vloeistoffen in en ruimen chemische stoffen op.

Afhankelijk van de aard van de interventie wordt een voertuigentrein samengesteld volgens het principe van de snelste adequate hulp.

Enkele voorbeelden:

  • gasgeur / gasontsnapping / risico op ontploffing: 1 autopomp, 1 commandowagen
  • ontploffing (explosie): 2 autopompen, 1 tankwagen, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen (zelfde uitruk als brand gebouw)
  • ongeval gevaarlijke stoffen: 2 autopompen, 1 commandowagen
  • geurhinder / CO-meting / vervuiling: 1 logistiek voertuig