Snelste adequate hulp

Snelste adequate hulp

De wet van 15 mei 2007 verplicht de hulpverleningszone tot het leveren van de snelste adequate hulp.

De snelste hulp
Dit betekent dat altijd de snelste middelen worden gestuurd, onafhankelijk van grenzen van gemeenten, zones, provincies,...

Adequate hulp
Dit moet de kwaliteit van de interventie en een voldoende hoog veiligheidsniveau voor het personeel verzekeren. Hiervoor zijn technische normen vastgelegd die de in te zetten middelen op het vlak van personeel en materieel bepalen; de minimale middelen zijn dus federaal opgelegd.

Het principe van de snelste adequate hulp is hier uitgewerkt aan de hand van een fictief voorbeeld.

Sah

Er ontstaat een woningbrand op 2 adressen: ster 1 en ster 2 op het kaartje. Beide locaties liggen in het grondgebied van gemeente A.

Op het moment van de brand beschikt

  • post A over 1 autopomp en 1 tankwagen
  • post B over 1 autopomp en 1 ladderwagen

Voor de hervorming was enkel gemeente A bevoegd en kwam alleen het korps van gemeente A tussen, niettegenstaande het korps van gemeente B dichter ligt bij ster 1.

In de fase van de prezone werd post B als de snelste post én post A als bevoegde post uitgestuurd bij een brand op ster 1.

Sinds de hervorming worden zowel post A als post B uitgestuurd bij een brand op ster 1 en ster 2 omdat ze samen alle voertuigen hebben om een voertuigentrein samen te stellen.

Voor 2008
Gemeentelijke autonomie
Nu
Snelste adequate hulp
Adres 11 autopomp
1 tankwagen
2 autopompen
1 tankwagen
1 ladderwagen
Adres 21 autopomp
1 tankwagen
2 autopompen
1 tankwagen
1 ladderwagen