Wespenverdelging

Het is geel en zwart en het vliegt. Maar het is niet altijd een wesp. Wat de brandweer voor jou kan betekenen, hangt af van het soort dier. Via onderstaande afbeelding kan je nagaan welk dier het is. Druk vervolgens op de juiste knop om verder geholpen te worden.

Eurostuk vergelijking

Bijen en hommels zijn beschermde en belangrijke diersoorten die sterk onder druk staan. Een bijenzwerm of hommelnest zal de brandweer nooit verdelgen. Je kan dit wel laten weghalen door een lokale imker.

Wespen zijn geelzwart en niet behaard. Ze hebben hun reputatie niet mee, maar hebben een belangrijke functie in de natuur: het zijn echte opruimers die zorgen voor minder vliegen en muggen. Bij erg hinderlijke of gevaarlijke situaties kan de brandweer een nest verdelgen.

De Europese hoornaar is dubbel zo groot als de wesp en heeft een rode kop en poten. Ze zien er gevaarlijk uit, maar ze zijn zachtaardig en proberen uit je buurt te blijven. Ze jagen trouwens zelf op wespen. Bij erg hinderlijke of gevaarlijke situaties kan de brandweer een nest verdelgen.

De Aziatische hoornaar is met zijn 2 à 3 centimeter net wat kleiner dan de Europese hoornaar. Het lijf is overwegend zwart en heeft gele poten. Deze soort is schadelijk voor de inheemse bijen en moet daarom verdelgd worden. Verdelging van de Aziatische hoornaar gebeurt via Vespa-Watch.

Via de website van Vespa-Watch vind je een mooi en uitgebreid overzicht hoe je de Aziatische hoornaar kan herkennen en welke gelijkaardige insecten er bij ons rondvliegen.