Nieuws

Terug

Samen tegen CO

31 oktober 2022

Jaarlijks worden in België meer dan 1.000 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. CO blijft de belangrijkste vorm van dodelijke vergiftiging in België. Daarom lanceert het Antigifcentrum samen met verschillende partners een campagne om mensen bewust te maken van de gevaren van koolstofmonoxide.

Wat is co?
Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos, niet-irriterend gas dat verstikkend is doordat het de plaats van zuurstof in het bloed inneemt. Elk verbrandingstoestel kan koolmonoxide vrijgeven: boilers, centrale en verplaatsbare verwarmingstoestellen, kooktoestellen op gas en verbrandingsmotoren.

Waarom gevaarlijk?
CO heeft een giftige werking die je doorgaans niet of laattijdig waarneemt. Symptomen van CO-vergiftiging zijn: plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken.

De 4 pijlers redden levens!

 1. Controleer
  1. Laat je verwarmingstoestel plaatsen door een erkend technieker
  2. Zorg voor een jaarlijkse controle van het toestel en de afvoerkanalen
  3. Controleer regelmatig de kleur van de vlam: blauw is goed, geel duidt op een slechte verbranding
 2. Ventileer
  1. Zorg voor voldoende natuurlijke toevoer van zuivere lucht in huis
  2. Garandeer constante ventilatie in ruimtes met een verwarmingstoestel
 3. Alarmeer
  1. Bevestig een CO-melder aan het plafond in elke ruimte met een verbrandingstoestel en/of rookafvoerkanaal
  2. Plaats een CO-melder in de leefruimte of slaapkamer zonder verbrandingstoestel minimaal op schouderhoogte
  3. Test de meters regelmatig, stippel een evacuatieplan uit en test dit met alle huisgenoten
 4. Reageer
  1. Wees aandachtig voor de symptomen van CO-vergiftiging (bij meerdere personen in dezelfde ruimte): plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken
  2. Evacueer: zorg eerst voor je eigen veiligheid. Zet ramen en deuren open, verlaat de ruimte en evacueer indien mogelijk slachtoffers naar buiten
  3. Bel de hulpdiensten via 112

Meer info via speelnietmetvuur.be.