Nieuws

Terug

Brandweer in Vlaanderen ontvangt 935 oproepen per dag in 2021

09 maart 2022

In 2021 beantwoordde de brandweer 341 444 noodoproepen in Vlaanderen. Dat betekent dat, in Vlaanderen, per dag 935 meldingen in de noodcentrales binnenkwamen. Voor 215 185 van deze hulpvragen is er een ziekenwagen aan te pas gekomen. De brandweer reed 126 259 keer uit voor brand, technische hulpverlening, storm of overstroming of wespenverdelgingen.

Om deze dienstverlening te garanderen staan de 12 437 personeelsleden van de brandweerdiensten dag en nacht klaar. De operationele werking wordt ondersteund door 676 (5%) administratieve medewerkers. De brandweermensen en ambulanciers van de zones bestaan grotendeels uit vrijwilligers (70%) wat goed is voor 8676 medewerkers. De beroepsbrandweer maakt 25% van het personeelsbestand uit.

Brand
In 2021 blijft het aantal oproepen voor brand op gelijke hoogte met de voorgaande jaren. Met 21 584 brandmeldingen, plaatst 2021 zich tussen 2019 (19 878) en 2020 (22 209). De provincie Antwerpen (5962) blijft samen met de provincie Oost-Vlaanderen (4865) de meest actieve in deze categorie. De provincie Vlaams-Brabant volgt met 4585 oproepen voor brand. Dit wordt grotendeels verklaard door de bevolkingsdichtheid in deze eerste twee provincies waar zich twee grote steden bevinden. In West-Vlaanderen reed de brandweer 3875 keer uit voor brand en in de provincie Limburg 2297 keer.

Ziekenwagen
De ziekenwagenoproepen maken een groot deel uit van de taken van de hulpverleningszones. Op twee zones na verzorgen alle brandweerzones de dringende hulpverlening op hun grondgebied. In 2021 was dit zelfs 63,02% van het totaal aantal oproepen of bijna 590 oproepen per dag. Net als de voorgaande jaren 2019 en 2020 is het in de provincie West-Vlaanderen (71 231) dat de meeste ziekenwagenritten plaatsvinden. Op enige afstand volgen de provincies Oost-Vlaanderen met 53 018 ritten en de provincie Vlaams-Brabant met slechts twee brandweerzones (37 499). De provincies Limburg (28 474) en Antwerpen (24 963) sluiten het rijtje af.

Storm, wateroverlast en wespen

In 2021 handelde de brandweer 24 318 oproepen af voor storm en wateroverlast wat in dezelfde lijn ligt als 2019 (23 741) en 2020 (28 137). Het aantal wespenverdelgingen ligt in 2021 een heel stuk lager dan de voorgaande jaren met 22 985 oproepen. In 2019 werden 57 609 wespenverdelgingen gedaan en in 2020 liep het aantal op tot 92 915 oproepen. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en het najaar.

Andere oproepen

Aan variatie in het werk bij een hulpverleningszone, geen gebrek: 57 372 keer werd de zone ingeschakeld om een andere (dringende) taak te volbrengen. Dit gaat van hulpverlening na een ongeval, het bevrijden van slachtoffers van ongevallen, het vrijmaken van de weg, het redden van dieren in nood tot het bevrijden van mensen uit liften en situaties waar sprake is van gevaarlijke stoffen. Dit aantal oproepen is stabiel gebleven ten opzichte van 2020 (58 990) maar ligt merkelijk lager dan in 2019 (71 346).

Personeelsleden

In de hulpverleningszones werken 12 437 personeelsleden. De operationele werking wordt ondersteund door 676 (5%) administratieve medewerkers. De brandweermensen en ambulanciers van de zones bestaan grotendeels uit vrijwilligers (70%) wat goed is voor 8676 medewerkers. De beroepsbrandweer maakt 25% van het personeelsbestand uit. Vrijwilligers hebben naast hun inzet bij de brandweer een ander hoofdberoep en stellen hun vrije tijd ter beschikking voor noodhulp aan de inwoners van hun stad of gemeente.

Meer informatie? Die vind je op de nieuwe website www.debrandweer.be.
Deze website is een gezamenlijk project van Netwerk Brandweer en BrandweerVereniging Vlaanderen (BVV). Je vindt er alle info over de brandweer in Vlaanderen.

1 2021 Infographic Vlaams