Nieuws

Terug

Bijna 1200 oproepen per dag

04 maart 2024

In 2023 heeft de brandweer in Vlaanderen zich opnieuw onvermoeibaar ingezet om de veiligheid van onze samenleving te waarborgen. Burgers belden maar liefst 433.654 keer naar de brandweer. Dat zijn iets minder oproepen dan in 2022 (470.050), maar nog steeds gemiddeld 1.188 per dag.

Het gaat om 249.340 oproepen voor een ziekenwagen, 23.982 brandgerelateerde oproepen en 160.332 oproepen voor allerlei andere interventies, zoals technische ingrepen bij verkeersongevallen.

Oproepen voor brand zijn alomvattend, gaande van een brand buiten (natuurbranden, voertuigbranden of vuilnisbakbranden) tot branden binnen (in gebouwen, schouwen of ondergrondse parkeergarages) en automatische brandmeldingen en controletaken (controleren van brandgeur of het verifiëren van een effectieve blussing). De ziekenwagenoproepen maken een groot deel uit van de taken van de hulpverleningszones. Deze cijfers stijgen lichtjes. Op twee zones na verzorgen alle brandweerzones de dringende hulpverlening op hun grondgebied.

In totaal voeren 12.408 (voltijdse equivalente) krachten de brandweertaken uit in Vlaanderen. Dat zijn 3.139 beroepsbrandweermensen, 8.580 brandweervrijwilligers en 689 medewerkers op de administratieve diensten. Een uitgebreid scala aan materieel draagt bij aan een snelle en efficiënte respons op verschillende noodsituaties, zoals 373 autopompen, 184 elevatoren/ladderwagens, 202 tankwagens en 167 ziekenwagens, verdeeld over 20 hulpverleningszones.

Infographic Netwerk brandweer kerncijfers 2023 Vlaams A3 01