Voorwaarden om je in te schrijven

Om te kunnen deelnemen aan de federale geschiktheidsproeven moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • je bent Belg of burger van de E.E.R. of Zwitserland
  • je bent meerderjarig
  • je geniet van burgerlijke en politieke rechten
  • jouw dienstplichtwetten zijn in orde
  • je beschikt over een medisch attest waarin wordt verklaard dat je in staat bent om de lichamelijke geschiktheidsproeven uit te voeren