Competentieproef

De competentieproef voor het basiskader bevat 60 meerkeuzevragen op het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs, en bestaat uit drie delen:

  1. Logica en rekenen: 25 vragen om het analytisch – en logisch redeneervermogen te testen.
  2. Taal, algemene kennis en ruimtelijk inzicht: 25 vragen, o.a. over de wegcode. Er wordt eveneens een persartikel gegeven om het begrijpend lezen te beoordelen.
  3. Wetenschappen: 10 vragen over basischemie en basisfysica, over o.a. volumes, scheikundige symbolen & vergelijkingen, veranderingen van toestand, mechanica en elektriciteit.

❗ Sinds januari 2024 moet je deze module enkel nog afleggen als je niet beschikt over een diploma of studiegetuigschrift van het zesde of zevende jaar secundair onderwijs.

Je kan je je eenvoudig thuis klaarstomen voor module 1. Via onderstaande knoppen vind je een gebundeld document met voorbeeldvragen en 2 online testexamens: van Brandweer Westhoek (groepscode: 00CAEE) en Hulpverleningszone Fluvia.