Controle en nazicht

Wil je als eigenaar of gebruiker van je exploitatie een controle van je gebouw, inrichting, ...?
Dan moet dat steeds via de burgemeester van je gemeente verlopen.

  • horeca
  • kinderdagverblijven en buitenschoolse groepsopvang
  • ouderenvoorzieningen
  • andere?