Oproep tot kandidaten voor de aanleg van een bevorderingsreserve voor korporaal in het vrijwilligerskader door verhoging in graad

Waar moet je aan voldoen?

  • benoemd zijn in de graad van brandweerman;
  • de vermelding 'voldoende', 'goed' of 'zeer goed' gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
  • titularis zijn van het brevet BO2;
  • slagen voor het bevorderingsexamen;
  • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

Indienen kandidatuur

  • uiterlijk op zondag 25 september 2022
  • per e-mail aan personeel@zonemidwest.be
    per brief aan Hulpverleningszone Midwest - t.a.v. de personeelsdienst, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare
  • bekijk de vacature