Oproep tot kandidaten voor de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige brandweermannen (m/v)

Hulpverleningszone Midwest legt een wervingsreserve voor brandweervrijwilligers in al haar posten aan.

Bekijk het volledige vacaturebericht voor bijkomende informatie.

Waar moet je aan voldoen?

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B;
 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader;
 • voldoen aan de woonplaatsverplichting.


Kandidatuur indienen

Solliciteren kan tot en met vrijdag 30 september 2022 via e-mail of brief:

 • per e-mail aan personeel@zonemidwest.be
 • per brief aan Hulpverleningszone Midwest - t.a.v. de personeelsdienst, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare

Je kandidatuur moet de volgende documenten bevatten:

 • motivatiebrief
 • cv
 • kopie van de identiteitskaart
 • kopie van het rijbewijs B
 • kopie van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader
 • uittreksel uit het strafregister afgeleverd tussen 1 juli en 30 september 2022