Oproep tot kandidaten voor de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige brandweermannen (m/v)

Hulpverleningszone Midwest legt een wervingsreserve voor brandweervrijwilligers in al haar posten aan.

Waar moet je aan voldoen?

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van rijbewijs B;
 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader;
 • voldoen aan de woonplaatsverplichting.

Kandidatuur indienen

 • volledige kandidatuur:
  • motivatiebrief
  • cv
  • kopie van de identiteitskaart
  • kopie van het rijbewijs B
  • kopie van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader
  • uittreksel uit het strafregister afgeleverd tussen 1 juli en 30 september 2021
 • uiterlijk op donderdag 30 september 2021
 • per e-mail aan personeel@zonemidwest.be
 • per brief aan Hulpverleningszone Midwest - t.a.v. de personeelsdienst,
  Kwadestraat 159, 8800 Roeselare

Bekijk het volledige vacaturebericht voor bijkomende informatie