Diensthoofd administratie

Zone Midwest is op zoek naar een diensthoofd voor het administratief team.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als diensthoofd sta je in voor de coördinatie en dagelijkse werking van de administratieve diensten. Je stuurt het team van administratieve personeelsleden aan en zorgt ervoor dat ze een correcte en efficiënte dienstverlening bieden aan interne en externe partijen. Je organiseert dienstoverschrijdende samenwerking, zorgt voor onderlinge informatiedoorstroming en geeft vorm aan het team. Uitdagingen pak je op een kwalitatieve en proactieve manier aan.

Je ontwikkelt en implementeert administratieve en ondersteunende processen binnen de organisatie. Je gaat de uitdaging aan om verbeteringen en optimalisaties binnen de werking te realiseren en je team te motiveren. Je coacht de medewerkers, zodat zij het beste uit zichzelf halen en staat hen met raad en daad bij in alle aspecten van hun tewerkstelling.

Je maakt deel uit van het managementteam en levert een proactieve input aan de beleidsvorming van de organisatie. Je werkt hierbij nauw samen met de zonecommandant en de diensthoofden van de directies.

Je gaat aan de slag bij de administratieve hoofdzetel van Zone Midwest in de Kwadestraat 159, 8800 Roeselare.


PROFIEL

Externe kandidaten moeten voldoen aan de diplomavereiste voor functies van niveau A. Zij moeten houder zijn van een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Interne kandidaten moeten in het bezit zijn van een contract van onbepaalde duur, minimum vier jaar anciënniteit in niveau B hebben en blijk geven van een positief functioneren/gunstig evaluatieresultaat.

 • Je houding stemt overeen met de kernwaarden van de zone: collegialiteit, engagement, dienstbaarheid en collectieve deskundigheid.
 • Je hebt interesse en bij voorkeur ervaring met leidinggeven.Je legt voldoende maturiteit aan de dag en bezit de skills om een team aan te sturen.
 • Je geeft vanuit een coachende houding leiding aan je team. Je stimuleert het efficiënt werken bij je medewerkers en ondersteunt hen in hun verdere ontwikkeling en groei.
 • Je bent flexibel en stimuleert een open houding voor veranderingen.
 • Je bent geëngageerd, dynamisch en administratief sterk.
 • Je bent vriendelijk, collegiaal, discreet en integer.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht. Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je herkent opportuniteiten en knelpunten en speelt hier proactief op in.
 • Je kan complexe dossiers of projecten helder analyseren en een concreet voorstel tot aanpak formuleren.
 • Je bent besluitvaardig. Je voelt de impact van jouw beslissingen en gedrag op het team aan en handelt hier gepast naar.
 • Je pakt zaken zelfstandig op, maar weet ook anderen te betrekken wanneer dit nodig is.


AANBOD

 • Een veelzijdige en afwisselende job in een team van geëngageerde collega’s.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een bruto geïndexeerde maandwedde tussen € 3.714,32 en € 6.536,18 volgens barema A1-A3.
 • Beroepservaring uit de overheidssector wordt integraal meegenomen voor de toekenning van schaalanciënniteit. Beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kan in rekening worden gebracht als deze relevant is.
 • Een gezonde balans tussen werk en privé door glijdende werktijden, een uitgebreid verlofstelsel en de mogelijkheid tot telewerk.
 • Verscheidene extralegale voordelen.


SOLLICITEREN

In het vacaturebericht vind je alle info over de vacature en de selectieprocedure.

Interesse? Solliciteer dan uiterlijk op vrijdag 1 maart 2024 via sandra@pregunta.be. Je kandidatuur is enkel geldig en volledig als volgende zaken toegevoegd zijn: je cv, kopie van je diploma (externe kandidaten) en een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud.