Ondersteuning Commandoteam (OCT)

Vacature Ondersteuning Commandoteam (OCT)

Bij de uitrol van het ICS (Incident Commandosysteem) en het gebruik van de diverse tools (ICS-koffer, commandocontainer, INA,…) hebben we nood aan een Ondersteuning Commandoteam (OCT) die de officieren bijstaat in de commandovoering.

In het OCT werk je altijd in duo: bij inzet van de commandocontainer of bij opschaling naar een operationele coördinatie (CP-Ops) worden automatisch twee leden van het OCT opgeroepen. Om elkaar te kunnen aanvullen, is het belangrijk dat je zowel de functie van radio-operator als de functie van notulist hebt. Bij aankomst van de container op de interventie zorg je als lid van het OCT bovendien voor een vlotte opstart van de technische hulpmiddelen en nodige informatica. Een grondige en praktische kennis van de commandocontainer, inclusief de technologie en de informaticatoepassingen, is dan ook noodzakelijk.

Het OCT kan tijdens interventies op 3 niveaus worden ingezet:

 • op het terrein zelf, ter ondersteuning van een officier aan een ICS-koffer;
 • in de CPD1 ter ondersteuning van de Dir-BW en de adjunct Dir-BW, wanneer de container bij monodisciplinaire opschaling wordt ingezet als monodisciplinaire commandopost (CPD1);
 • in de CP-Ops ter ondersteuning van de Dir-CP-Ops en de Adjunct Dir-CP-Ops, wanneer er een multidisciplinaire coördinatie noodzakelijk is en de container wordt ingezet als commandopost operaties (CP-Ops).

FUNCTIEOMSCHRIJVING RADIO-OPERATOR

 • Je kent heel goed de fleetmapping van de radio’s en kan bijna blindelings schakelen tussen gespreksgroepen (mono en multi).
 • Je kent heel goed de radiohygiëne en kan makkelijk het onderscheid maken tussen dringende en niet-dringende berichten over de radio.
 • Je kan deze berichten vertalen naar de officier en omzetten naar opdrachten voor de verschillende ploegen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING NOTULIST

Monodisciplinair

 • Je zorgt voor het invullen van de statusborden (Dir-BW en adjunct Dir-BW bepalen de inhoud) en voor het opvolgen van interventie-gerelateerde informatie.
 • Je bent in staat alle beschikbare informatie via INA op te zoeken en hier ook de nodige informatie op te delen.
 • je bent in staat bij grootschalig monodisciplinair optreden een logboek te beheren van alle gesprekken en kan hierbij het onderscheid maken tussen alle relevante en niet relevante informatie.
 • Je voert dus het administratief beleid van alle personele en materiële middelen binnen het brandcommando.
 • Bij multidisciplinaire interventies volg je ook Paragon op.

Multidisciplinair

 • Je zorgt bij een operationele coördinatie voor het invullen van het statusbord op basis van de inhoud die je krijgt van de Dir-CP-Ops en Adjunt Dir-CP-Ops.
 • Je staat in voor het invullen en opvolgen van Paragon (multi logboek/kaartmateriaal) als secretaris van de Dir-CP-Ops.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure, stellen we een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • je bent benoemd in de graad van brandweerman, korporaal, sergeant of adjudant;
 • je hebt de vermelding 'voldoende', 'goed' of 'zeer goed' gekregen bij de laatste evaluatie;
 • je voldoet aan de beschikbaarheidsvoorwaarde (minimum 16,6 % op jaarbasis);
 • je bent bereid om de opleiding Paragon te volgen in 2024;
 • je bent bereid een interne opleiding te volgen in 2024 omtrent de zonale werking met betrekking tot het ICS, de commandocontainer en de werking van INA;
 • om je competentie te onderhouden voorzien we doorheen het jaar verschillende praktijkoefeningen waarbij je je functie op het terrein bij inzetoefeningen zal uitvoeren. Je bent bereid hieraan deel te nemen.

SELECTIEVOORWAARDEN

Er zijn 10 vacante plaatsen voor het OCT. Bij meer dan 10 kandidaten, wordt een selectieproef georganiseerd.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met de dienst operaties via rob.nachtergaele@zonemidwest.be.

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk zondag 25 februari via deze link.